این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد شادی ولیزاده کاملا محفوظ می باشد

آموزش الفبای زبان ترکی آذری

آموزش الفبای زبان ترکی آذری
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/11/22 0 نظر

در طول زمان و دوره‌های مختلف ، زبان ترکی آذربایجانی با خط‌های متفاوتی نوشته می‌شده . در دسال‌های دور که هنوز از دیگر زبان‌های ترکی جدا نشده بود، با خط اورخون نوشته می‌شده است. پس از اسلام آوردن ترک‌ها ، استفاده از خط عربی رواج یافت . استفاده از این خط تا قرن اخیر ادامه داشت تا این که در تحولات عصر اخیر، تغییر خط به شبه لاتین انجام گرفت .

تاریخچه زبان ترکی آذری

در طول زمان و دوره‌های مختلف ، زبان ترکی آذربایجانی با خط‌های متفاوتی نوشته می‌شده . در دسال‌های دور که هنوز از دیگر زبان‌های ترکی جدا نشده بود، با خط اورخون نوشته می‌شده است. پس از اسلام آوردن ترک‌ها ، استفاده از خط عربی رواج یافت . استفاده از این خط تا قرن اخیر ادامه داشت تا این که در تحولات عصر اخیر، تغییر خط به شبه لاتین انجام گرفت .

 

الفبای زبان ترکی آذری
معادل  سریلیک  حروف کوچک حروف بزرگ
ا آ Аа a A
ب Бб b B
ج Ҹҹ c C
چ Чч ç Ç
د Дд d D
ئ Ее e E
ا ه Әә ə Ə
ف Фф f F
گ Ҝҝ g G
غ Ғғ ğ Ğ
ه ح Һһ h H
خ Хх x X
ې Ыы ı I
ی Ии i İ
ژ Жж j J
ک Кк k K
ق Гг q Q
ل Лл l L
م Мм m M
ن Нн n N
ۏ Оо o O
ؤ Өө ö Ö
پ Пп p P
ر Рр r R
س ث ص Сс s S
ش Шш ş Ş
ت ط Тт t T
و Уу u U
ۆ Үү ü Ü
و Вв v V
ی Јј y Y
ز ذ ض ظ Зз z Z

 

نظرات

captcha Refresh