این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد شادی ولیزاده کاملا محفوظ می باشد

ثبت نام در کلاس‌های آنلاین کاسپین‌تاک

ثبت نام در کلاس‌های آنلاین کاسپین‌تاک
چکیده این مطلب : انتشار : 1399/01/11 2 نظر

در این صفحه می‌توانید در کلاس زبان مورد نظر خود ثبت‌نام کنید. در صورتی که قبلا در کلاس تبت‌نام کرده‌اید می‌توانید به کلاس آنلاین خود وارد شوید.

ورود به کلاس

چنانچه قبلا در کلاسی از مجموعه کلاس‌های آنلاین زبان‌های خارجی ثبت نام کرده‌اید، میتوانید از لینک زیر وارد کلاس خود شوید.

 

 

ثبت‌نام در کلاس‌های آنلاین زبان‌های خارجی کاسپین‌تاک

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کودکان

نام مدرس: آتوسا حسینی

کتاب: Family and Friends1

هزینه‌ی دوره: 245.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کودکان

نام مدرس: آتوسا حسینی

کتاب: Family and Friends2

هزینه‌ی دوره: 245.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کودکان

نام مدرس: آتوسا حسینی

کتاب: Family and Friends3

هزینه‌ی دوره: 245.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کودکان

نام مدرس: آتوسا حسینی

کتاب: Family and Friends4

هزینه‌ی دوره: 245.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کودکان

نام مدرس: آتوسا حسینی

کتاب: Family and Friends5

هزینه‌ی دوره: 245.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین زبان انگلیسی کودکان

نام مدرس: آتوسا حسینی

کتاب: Family and Friends6

هزینه‌ی دوره: 245.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی مقدماتی - مخصوص بزرگسالان

نام مدرس: سارا حیدری

کتاب: American English File Starter

هزینه‌ی دوره: 295.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی مقدماتی - مخصوص بزرگسالان

نام مدرس: سارا حیدری

کتاب: American English File1

هزینه‌ی دوره: 295.000 تومان.

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی متوسطه-پایین - مخصوص بزرگسالان

نام مدرس: سارا حیدری

کتاب: American English File2

هزینه‌ی دوره: 295.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی متوسطه - مخصوص بزرگسالان

نام مدرس: سارا حیدری

کتاب: American English File3

هزینه‌ی دوره: 295.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی متوسطه-بالا - مخصوص بزرگسالان

نام مدرس: سارا حیدری

کتاب: American English File4

هزینه‌ی دوره: 295.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی پیشرفته - مخصوص بزرگسالان

نام مدرس: سارا حیدری

کتاب: American English File5

هزینه‌ی دوره: 295.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین انگلیسی مکالمه آزاد

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 350.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین آیلتس

نام مدرس: آرش خیروی

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین خصوصی آیلتس

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 3.000.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین خصوصی انگلیسی

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 1.500.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
کلاس آنلاین گرجی سطح A1.1

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 780.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین گرجی سطح A1.2

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 780.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین گرجی سطح A1.3

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 780.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین گرجی سطح A1.4

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 780.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین مکالمه گرجی سطح A1

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 250.000 تومان

مدت دوره: 3 ماه

کلاس آنلاین گرجی سطح A2.1

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 980.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین گرجی سطح A2.2

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 980.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین گرجی سطح A2.3

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 980.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین گرجی سطح A2.4

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 980.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین مکالمه گرجی سطح A2

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 250.000 تومان

مدت دوره: 3 ماه

کلاس آنلاین خصوصی گرجی سطح A1

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 2.500.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین خصوصی گرجی سطح A2

نام مدرس: شادی ولی زاده

هزینه‌ی دوره: 3.000.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
 
کلاس آنلاین ارمنی سطح A1.1

نام مدرس: ریما دراوانسیان

هزینه‌ی دوره: 580.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین ارمنی سطح A1.2

نام مدرس: ریما دراوانسیان

هزینه‌ی دوره: 680.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
 
کلاس آنلاین آلمانی سطح A1.1

نام مدرس: رضا موسوی

کتاب: Menschen A1.1

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین آلمانی سطح A1.2

نام مدرس: رضا موسوی

کتاب: Menschen A1.2

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین آلمانی سطح A2.1

نام مدرس: رضا موسوی

کتاب: Menschen A2.1

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین آلمانی سطح A2.2

نام مدرس: رضا موسوی

کتاب: Menschen A2.2

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین آلمانی سطح B1.1

نام مدرس: رضا موسوی

کتاب: Menschen B1.1

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین آلمانی سطح B1.2

نام مدرس: رضا موسوی

کتاب: Menschen B1.2

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین خصوصی آلمانی

نام مدرس: رضا موسوی

هزینه‌ی دوره: 1.800.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
 
کلاس آنلاین فرانسه سطح A1.1

نام مدرس: زهره شریف

کتاب: Alterego A1

هزینه‌ی دوره: 450.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین فرانسه سطح A1.2

نام مدرس: زهره شریف

کتاب: Alterego A1

هزینه‌ی دوره: 450.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین فرانسه سطح A2.1

نام مدرس: زهره شریف

کتاب: Alterego A2

هزینه‌ی دوره: 450.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین فرانسه سطح A2.2

نام مدرس: زهره شریف

کتاب: Alterego A2

هزینه‌ی دوره: 450.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین فرانسه سطح A2.3

نام مدرس: زهره شریف

کتاب: Alterego A2

هزینه‌ی دوره: 450.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
 
کلاس آنلاین ترکی استانبولی سطح A1.1

نام مدرس: ناصر محمودی

کتاب: Hitit 1

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین ترکی استانبولی سطح A1.2

نام مدرس: ناصر محمودی

کتاب: Hitit 1

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین ترکی استانبولی سطح A2.1

نام مدرس: ناصر محمودی

کتاب: Hitit 2

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین ترکی استانبولی سطح A2.2

نام مدرس: ناصر محمودی

کتاب: Hitit 2

هزینه‌ی دوره: 850.000 تومان

تعداد جلسات: 24 جلسه

کلاس آنلاین خصوصی ترکی استانبولی

نام مدرس: ناصر محمودی

هزینه‌ی دوره: 1.800.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
 
کلاس آنلاین ترکی آذربایجانی سطح A1.1

نام مدرس: زهرا جعفری

هزینه‌ی دوره: 680.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین ترکی آذربایجانی سطح A1.2

نام مدرس: زهرا جعفری

هزینه‌ی دوره: 680.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

کلاس آنلاین خصوصی ترکی آذربایجانی

نام مدرس: زهرا جعفری

هزینه‌ی دوره: 1.800.000 تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه

 
 
کلاس آنلاین هلندی - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین هلندی - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

 
 
کلاس آنلاین اسپانیایی - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین اسپانیایی - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

 
 
کلاس آنلاین ایتالیایی - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین ایتالیایی - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

 
 
کلاس آنلاین روسی - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین روسی - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

 
 
کلاس آنلاین چینی - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین چینی - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

 
 
کلاس آنلاین ژاپنی - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین ژاپنی - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

 
 
کلاس آنلاین کره‌ای - خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 950.000 تومان

کلاس آنلاین کره‌ای - نیمه خصوصی

نام مدرس: اسم فامیل

هزینه‌ی دوره: 800.000 تومان

نظرات

captcha Refresh
Sajede Onikaze
۱۳۹۹/۰۲/۰۹۰۱
پاسخهمه چی خوبه فقط هرکسی نمیتونه شرکت آخه زبانهای دیگه انقدر ارزان بعد گرجی اونم هر ترمش 540هزارتومن خب سخته واقعا اگر جدی یکی از اهدافتون آموزش هست و میخواید مردم رو آگاهی رسانی کنید و یک چیزی بهشون یاد بدید که در زندگی حال و آیندشون به دردشون بخوره واقعا باید اول اونهارو درک کنید.
من اصالتا گرجی هستم اما متاسفانه شرایط زندگیم جوری بود که هیچوقت نتونستم کاری برای خودم کنم تا به ریشه هام برگردم حالابعد دوسال زحمت و کارومشقت لطفا سنگ نندازید واقعا یک میلیون تومان تو این مملکت خیلی زیاده خیلییییی من فقط 20 سالمه با کلی کرایه خونه و خرج و مخارج......متاسفم.
فرزاد عسگری
۱۳۹۹/۰۲/۱۰۰۱

زبان گرجی زبان بسیار خاصی است و علت اختلاف هزینه‌ی یادگیری این زبان نیز همین می‌باشد. همچنین موسسه‌ی کاسپین‌تاک سابقه‌ی درخشانی اعم از چاپ کتاب، اعزام مهاجران کاری و دانشجویی و ... به این کشور داشته.

دوره‌های آنلاین در حال ضبط می‌باشند و به زودی با قیمتی بسیار پایین‌تر از کلاس‌های آنلاین همزمان عرضه می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.